RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OCHRONA DANYCH –ART. 13 RODO

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 RODOW związku z wejściem w życie RODO[1] informujemy, że każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika lub Klienta.

DANE PODMIOTU
1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest BELL POLSKA Sp. z o.o. (BELL POLSKA) 32-005 Niepołomice ul. Mokra 11

KONTAKT
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych

Dorota Gross, adres kontaktowy email: iod@bellpolska.com.pl

adres pocztowy: 32-005 Niepołomice, ul. Mokra 11

CELE
3) Będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem w celach:

rekrutacji nowych pracowników, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
podpisania umowy, w związku z jej zawarciem oraz wykonaniem (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
monitoringu wizyjnego, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO);
prowadzenia strony internetowej na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO);
prowadzenie akcji promocyjnych oraz formularza konkursowego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
prowadzenia korespondencji oraz dochodzeniu praw i roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO);
dokumentacji księgowej oraz kadrowej w związku realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).


CZAS PRZETWARZANIA
4) Dane osobowe będą przetwarzane w zależności od podjętych czynności:

w związku z prowadzeniem rekrutacji - przez okres 3 m-cy;
w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego – przez okres 30 dni;
w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy – przez czas trwania umowy, a następnie zgodnie z prawem w celu dochodzenia roszczeń, przez okres 3 lat;
w związku z prowadzeniem korespondencji, przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu;
w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej - przez okres 6 lat;
w związku z prowadzeniem dokumentacji kadrowej - przez okres 10 lub 50 lat;
w związku z prowadzeniem strony internetowej (w plikach dziennika) – przez okres 30 dni;
w związku z wyrażona zgodą na czas trwania czynności, na którą zgoda została wyrażona lub do momentu jej wycofania.
ODBIORCY 
5) Odbiorcami danych osobowych będą:

osoby upoważnione przez Administratora;
być podmioty świadczące na rzecz Administratora następujące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne oraz marketingowe;
podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów;
BELL FOOD GROUP;
Podmioty prowadzące portale społecznościowe, które są odrębnymi administratorami na zasadach określonych w ich politykach prywatności.

PRZEKAZYWANIE POZA UE
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


PRAWO
7) Każdy ma prawo

dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu (art. 15, 16, 17 i 18 oraz 20 i 21RODO). W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2 powyżej.
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO

ZGODA
8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych ma charakter dobrowolny, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub między stronami zawarta jest umowa.


PROFILOWANIE
9) Dane osobowe podlegają profilowaniu jedynie na zasadach określonych w Polityce Prywatności w zakresie prowadzenia strony internetowej oraz statystyk z nią związanych.

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, realizując zasady podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.